Реклама и ПромоцииПозиции за реклама и представяне
на промоции, продукти и марки в online магазин Това!


Условията за реклама и представяне на продукти, търговски марки или услуги се договорят според спецификата на кампанията, възможностите на платформата и изискванията на страната която рекламира. Извън тези условия, промоциите и представянията на продукти и услуги в online магазин Това Онова както и външните кампании в глобалната мрежа се изготвят и представят на база нуждите на магазина. 

Позиции

  Един статичен банер
с размер 585x758

Два статични банера
с размери 585x379

Слайдер
с размери
1140x380

Позиции

Слайдер
с размери 1170x387

Възможност за различно представяне в различните категории!

Позиции

  Един статичен банер
с размер 390x250

Показва се във всички продукти непосредствено до изображението на продукта!


Съвместни рекламни кампании в глобалната мрежа през online магазин Това Онова на представени продукти, търговски марки или услуги в или извън online магазин Това Онова с цел осигуряване на рекламна подкрепа се правят по предварителни договорки и уточнен регламент на кампаниите или нуждата от допълнителна рекламна подкрепа. 


Дизайн и изготвяне на рекламни материали, банери и други

Online магазин Това Онова работи с рекламни материали на партньорите при изготвяне на целеви рекламни кампании. Ако клиента или партньора няма възможност за изготвяне на съответните рекламни материали или няма такива готови. Може да направи заявка за изготвяне на такива според нуждите и спецификацията на проекта на адрес: 

Just Smile - Реклама и Дизайн.


За повече информация